Pubblicazione Scientifica

torna all'elenco pubblicazioni

pubblicata il 22.10.2013

A Comparison between Scheimpflug imaging and optical coherence tomography in measuring corneal thickness

Author information
Jinhai Huang , Xixia Ding, Giacomo Savini, Chao Pan, Yifan Feng, Dan Cheng, Yanjun Hua, Xiuli Hu, Qinmei Wang

associato a questa pubblicazione

SIRIUS